»Landskap med vinterbadare«                                                                                                                                                                                                 English

Ingenting mindre än den mänskliga kroppens möte med elementen, det vill säga en grundforskning i den mänskliga existensens primära och basala kroppsliga, sinnliga och fysiska erfarenheter – vilket gestaltas parallellt med en intim och mångfaldig relation till geometrins urformer – står i centrum i Dan Lestanders konst. Följ hudens och den nakna kroppens möte med vatten, is, luft i den underbart suggestiva och smärtsamt vackra videon »Dreams and Wishes«. Se elementens egna utbyten i konfrontationen mellan vatten, här i form av is, och eld i den performativa skulpturen »That’s Life My Friends«, eller möt ett specifikt elements symboliska kapacitet som i snöskulpturen »Landing Strip for the Heavens«1. Alla tre exemplifierar och iscensätter kroppsliga engagemang i ett slags elementens teater, inklusive en sinnrik utforskning av elementens interna egenskaper och temperament.

Från ett besläktat perspektiv bör också naturen uppmärksammas som aktiv uppdragsgivare i Dan Lestanders konst. Merparten fotografiska arbeten, videoverk så väl som stillbildsfotografier, utspelar sig i naturen, eller i en omgivning med få kulturella eller urbana hållpunkter. Även Lestanders skulpturala verk och performances laddas av ett naturens formspråk såväl som bruk av och referenser till naturmaterial: Pregnanta och renodlade landskaps- och naturformer. Material som granit, trä, snö, is, vatten, stål. Gärna artikulerade som elementära geometriska former – sfären, rektangeln, cirkeln.

Kanske kunde man också beskriva detta som en konkret och specifik geografisk, eller till och med geopolitisk, parameter. Dan Lestander bor och arbetar i Luleå i norra Sverige. Hans konst har ett handfast avstamp i den omgivning, natur och klimat som denna geografiska identitet omfamnar: Ljuset, det euforiska ljuset och färden mot sommarens vita nätter. Och, framförallt: vintern med snö, is, kyla, kamos – vinterns märkvärdiga ljus. Samt, inte minst, kontrasterna: ljus, mörker; hetta, köld.

Lestanders konst är dessutom rakt igenom performativ. Varje video registrerar en noggrann iscensättning av en specifik händelse. Fotografier återger ögonblick av omsorgsfullt regisserade aktiviteter, noggrant och skickligt koreograferade incidenter, utspelade framför och uppfångade av kameran. Tablåer eller scener upprättas och används (scenografi är ytterligare ett inslag i Lestanders flerdisciplinära konstnärskap); gärna verkar ett videoverk i ett bördigt gränsland mellan fiktion och verklighet, där fantasi och dokument smidigt sammanflätas; gärna används eller simuleras realtid, det vill säga en känsla av pågående tid, av händelser eller berättelser utan avbrott, omtagningar, pauser.

Även flertalet skulpturer av Lestander är performativa, temporära, föränderliga; fyrdimensionella skulpturer eller skulpturer vilka är lika mycket processer som de är objekt: »Atlantis« förändras med väder, vind och omständigheter; »Mirror of the Water« och »Reflection« involverar, med samma spegeltematik, hela sin omgivning i skulpturen som sådan, utraderar gränsen mellan verk och kontext; i »That’s Life My Friends« låter konstnären svetslågor bearbeta en cylinder av is, en metod vilken också introducerar oförutsägbarhet, ett verk som uttrycker sig och förverkligas annorlunda för var gång det iscensätts.

I den aktuella cykeln av arbeten (Dreams and Wishes, Breath, I’m Watching, Mind your Head, Embraced och Passerar långsamt revy) av Dan Lestander är vinterlandskapet och den arktiska vintern ledmotiv och gemensam nämnare. Snö, is, kyla, vinterns sociala upplevelser och riter, särskilt vinterbadandet i en isvak, turneras i en serie filmiska och fotografiska verk. I »Breath« genomförs en tyst och sensuell boxningsmatch med elementet vatten – manifesterat i alla dess tre former: is, vatten och vattenånga. I »I’m Watching« övertar videons protagonist betraktarens roll; en stillsamt prövande blick skickas ut av man i en isvak och ett bortom introduceras, scenrummet expanderar: Var befinner sig betraktaren? Vad är det som kameran inte ser? I lekfullt grymma »Mind Your Head«2 överraskas vinterbadare av snöskotrar. Och i »Passerar långsamt revy«3 utlöser en ensam vinterbadares förlängda dopp en outsägligt vacker, komplex och bitter-söt berättelse om ett förhållande.

Det centrala verket i denna svit arbeten – den oemotståndliga och förtrollande »Dreams and Wishes«, ett verk som är film, skulptur och performance på en och samma gång – adderar ett rituellt, magiskt eller utopiskt tonfall till utforskandet av vintern. Här ett islandskap, en frusen sjö eller havsvik, med tio rektangulära vakar uppsågade i isen i en balanserat asymmetrisk komposition. Ur vattnet och ur varje vak – i meditativt oregelbundna intervaller – uppenbarar sig en person, män, kvinnor och barn, exponerad till ansikte och skuldra, som i en utandning utbrister i sång, en ljudande ton som likt ringar på vattnet sprids över islandskapet, en gnolande ton laddad av en känsla av befrielse, upprymdhet, längtan. Efter genomförd utandning och utsänd ton så görs en inandning och så ned i vattnet och under isen igen. Personerna byts också ut. Nästa uppdykande gestalt i samma vak är en annan individ, en koreografi som också öppnar upp till ett undervattenslandskap, till en alldeles märkvärdig sinnebild av kroppar som dyker, simmar, navigerar under isen. Och utandningen som skickas ut över isen, denna gräns mellan hav och himmel, är inte alldeles olik buddhismens ohm eller hinduernas aum, den stavelse som när den uttalas sägs vara källan eller upprinnelsen till universums uppkomst eller pånyttfödelse.

Jan-Erik Lundström

 

1  Landing Strip for the Heavens är ett samarbete med konstnärerna Jan-Erik Falk och Ricky Sandberg.

2  Mind Your Head är ett samarbete med kompositören Anders Lind.

Passerar långsamt revy är ett samarbete med poeten Mattias Alkberg.